Zásady ochrany osobních údajů

Genny Továrna si vás přeje informovat, že podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů musíte přistoupit ke zpracování vašich osobních údajů shromážděných automaticky nebo poskytnutých vámi prostřednictvím navigace nebo používání webových stránek.

DRŽITEL LÉČBY

Správce údajů je Genny Továrna, v osobě zákonného zástupce, se sídlem Via Essagra 7 - S.Antonino 6592 CH.

RESPEKTOVÁNÍ VAŠEHO SOUKROMÍ

Genny Továrna respektovat vaše právo na soukromí. Zejména Genny Factory neprodává, nepřevádí ani jinak nepředává vaše osobní údaje třetím stranám. Vaše údaje se dále nikdy nepoužívají k účelům, ke kterým jste dříve neudělili výslovný souhlas.

BEZPEČNOST A DISKRÉTNOST

Genny Mobility považuje všechny vaše informace za důvěrné informace a nakládá s nimi s maximální diskrétností. Tento princip uplatňujeme jak na shromažďování vašich údajů, tak na jejich zpracování a úschovu, které probíhají stejně bezpečným způsobem.

SBÍRANÁ A POUŽÍVANÁ DATA

Na Genny Továrně se shromažďují následující údaje:

  • Údaje, které zadáváte do formulářů přístupných z webových stránek za účelem vyžádání informací, služeb nebo produktů. Jsou shromažďovány pouze pro povolení Genny Továrna, která vám poskytne informace, služby nebo produkty, které požadujete.
  • Údaje pocházející z registračních protokolů jejích serverů. Tyto protokoly obsahují informace týkající se typu prohlížeče, který používáte, stránek, které jste navštívili, a času, který jste na webu strávili. Genny Továrna. Neobsahují však žádné osobní údaje. Genny Továrna se nebude žádným způsobem pokoušet uvést data obsažená v protokolech svých serverů do vztahu s lidmi, kteří stránky navštívili. Tyto údaje budou použity pouze pro statistické účely, abychom to umožnili Genny Továrna, aby pochopila, jak nejlépe strukturovat své stránky.
  • Údaje a informace, které zasíláte e-mailem. Tyto údaje slouží výhradně k tomu, abychom vám mohli odpovědět. Vaše zpráva a kopie naší odpovědi budou zaznamenány pro účely archivace. Připomínáme, že u nešifrovaných e-mailových zpráv však neexistuje absolutní jistota, že obsažené informace nebudou čteny třetími stranami.

INFORMACE O ÚDAJÍCH, KTERÉ REGISTRUJEME

Společnosti se můžete kdykoli zeptat, jaké údaje týkající se vaší osoby byly zaznamenány.

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Pokud si budete přát, Genny Továrna na vaši jednoduchou žádost vymaže veškerá data týkající se vaší osoby. Stačí zaslat příslušnou žádost prostřednictvím formuláře.

Genny Továrna na svých stránkách zveřejňuje novinky a praktické případy, které mají obecný a čistě informativní charakter. Nemají žádnou poradenskou hodnotu, a proto není zaručena jejich správnost a/nebo úplnost. Nepředstavují žádnou nabídku pro veřejnost a nejsou z jakéhokoli důvodu závazné Genny Továrna. Chcete-li získat rady nebo informace týkající se vašich konkrétních potřeb, Genny Factory Vás vyzývá k vyžádání konkrétního stanoviska, na které se budou vztahovat všeobecné podmínky společnosti. Genny Factory také nepřebírá žádnou odpovědnost za existenci a obsah stránek třetích stran, na které se stránky vztahují Genny Továrna odkazuje prostřednictvím hypertextového odkazu. Ochranné známky, autorská práva a jakákoli další nehmotná práva objevující se na stránkách třetích stran jsou výhradním vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

AUTORSKÁ PRÁVA

Genny Továrna je vlastníkem jakýchkoli informací nebo nehmotných práv zveřejněných na jejích webových stránkách, pokud není výslovně a jinak uvedeno. Genny Továrna umožňuje použití, reprodukci a distribuci pro nekomerční účely informací obsažených na jejích stránkách za předpokladu, že je výslovně uvedeno následující znění o reprodukci:

AUTORSKÁ PRÁVA ©, Genny FACTORY

Pokud reprodukce obsahuje informace od třetích stran, musí být uveden i odkaz na třetího vlastníka příslušného duševního vlastnictví. Použití obrázků zveřejněných na těchto stránkách podléhá platbě autorského honoráře.