PŘÍBĚH O GENNY™

EVOLUCE SNU

Genny™ se zrodil z intuice Paola Badana, podnikatele, který kvůli triviální dopravní nehodě žije se svým invalidním vozíkem přes dvacet let.

Po této události se Paolo v průběhu let snažil zlepšit svou každodenní mobilitu, ale nenašel nic, co by ho přimělo vyjít z tradičních vzorců.

Čtyřkolová židle se nejen zdála omezující a často esteticky sporná, ale měla také zjevně zastaralou technologii.

Teprve v roce 2009 upoutal jeho pozornost Segway PT, samovyvažovací vozidlo s pouze dvěma koly, navržené Deanem Kamenem a vyrobené společností Segway Inc.

Vzhledem k tomu, že Segway je zařízení, které svému uživateli vnucuje vzpřímenou polohu, Paolovou myšlenkou bylo zpřístupnit tuto technologii také „sedícím lidem“ (definice, kterou Paolo často používá k definování motorického postižení).

Genny™, kromě toho, že je funkční, je také krásný na pohled. Jedním z cílů, které si Paolo stanovil od začátku svého „dobrodružství“, bylo prosadit zcela nový a ambiciózní koncept s touto myšlenkou: spojení slova „design“ s „postižením“.

Design of Genny™ je zaměřena na přesunutí pozornosti partnera od problému omezené pohyblivosti k „kouzlu“ spojenému s prostředky, které osoba používá. Spolu s autonomií se tato nová interpretace může ukázat jako zásadní na složité cestě k integraci postižení.

storiaNnebobot6
historiePapa5