Privacybeleid

Genny Factory wenst u te informeren dat zij, overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, uw persoonsgegevens moet verwerken die automatisch worden verzameld of door u worden verstrekt via navigatie of gebruik van de website.

GEGEVENSBEHEERDER

De verantwoordelijke voor de verwerking is Genny Factory, in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger, gevestigd te Via Essagra 7 - S.Antonino 6592 CH.

RESPECT VOOR UW PRIVACY

Genny Factory respecteert uw recht op privacy. Genny Factory verkoopt, geeft of geeft uw persoonlijke gegevens niet door aan derden. Bovendien worden uw gegevens nooit gebruikt voor doeleinden waarvoor u niet vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

VEILIGHEID EN DISCRETIE

Genny Mobility beschouwt al uw informatie als vertrouwelijk en behandelt deze met de grootst mogelijke discretie. Wij passen dit principe zowel toe op het verzamelen van uw gegevens als op de verwerking en opslag ervan, die op een even veilige manier worden uitgevoerd.

VERZAMELDE GEGEVENS EN GEBRUIK

Op de website van Genny Factory worden de volgende gegevens verzameld:

  • De gegevens die u invult in de formulieren die toegankelijk zijn vanaf de website, om informatie, diensten of producten aan te vragen. Ze worden uitsluitend verzameld om Genny Factory in staat te stellen u de gevraagde informatie, diensten of producten te leveren.
  • Gegevens afkomstig van de logboekprotocollen van zijn servers. Deze protocollen bevatten informatie over het type browser dat u hebt gebruikt, de pagina's die u hebt bezocht en de tijd die u op de website van Genny Factory hebt doorgebracht. Ze bevatten echter geen gegevens over uw persoon. Genny Factory zal op geen enkele wijze proberen de gegevens in de protocollen van haar servers in verband te brengen met personen die de site hebben bezocht. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden, zodat Genny Factory kan begrijpen hoe haar site beter kan worden gestructureerd.
  • De gegevens en informatie die u per e-mail verzendt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om u te antwoorden. Uw bericht en een kopie van ons antwoord worden opgenomen voor archiveringsdoeleinden. Er zij op gewezen dat er bij niet-gecodeerde e-mails geen absolute zekerheid bestaat dat de daarin vervatte informatie niet door derden kan worden gelezen.

INFORMATIE OVER DOOR ONS GEREGISTREERDE GEGEVENS

U kunt Ditta te allen tijde vragen welke gegevens over uw persoon zijn vastgelegd.

VERZOEK OM VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS

Indien u dat wenst, zal Genny Factory op uw eenvoudig verzoek alle gegevens die op uw persoon betrekking hebben, verwijderen. Het enige wat u hoeft te doen is het betreffende verzoek via het formulier versturen.

Genny Factory publiceert op haar site nieuws en praktijkgevallen van algemene en zuiver informatieve aard. Zij hebben geen adviserende waarde en daarom is hun juistheid en/of volledigheid niet gegarandeerd. Zij vertegenwoordigen geen aanbod aan het publiek en binden Genny Factory op geen enkele wijze. Om advies of informatie over uw specifieke behoeften te verkrijgen, nodigt Genny Factory u uit om specifiek advies te vragen, waarop de algemene voorwaarden van de onderneming van toepassing zijn. Genny Factory is evenmin verantwoordelijk voor het bestaan en de inhoud van sites van derden, waarnaar de site van Genny Factory via een hyperlink verwijst. Handelsmerken, auteursrechten en andere immateriële rechten op sites van derden zijn het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars.

COPYRIGHT

Genny Factory is eigenaar van alle informatie of immateriële rechten die op haar site worden gepubliceerd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Genny Factory staat het gebruik, de reproductie en de verspreiding voor niet-commerciële doeleinden van de informatie op haar site toe, op voorwaarde dat de volgende vermelding uitdrukkelijk op de reproductie wordt aangebracht:

COPYRIGHT ©, Genny FACTORY

Indien de reproductie informatie van derden bevat, moet ook de verwijzing naar de derde-eigenaar van het desbetreffende immateriële recht worden opgenomen. Voor het gebruik van op deze site gepubliceerde afbeeldingen moeten royalty's aan de auteurs worden betaald.