Privacy policy

Genny Factory deelt u mee dat op grond van art. 13 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, moet u doorgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens die automatisch zijn verzameld of door u zijn verstrekt via navigatie of gebruik van de website.

HOUDER VAN DE BEHANDELING

De gegevensbeheerder is: Genny Fabriek, in de persoon van de wettelijke vertegenwoordiger, gedomicilieerd op de maatschappelijke zetel in Via Essagra 7 - S.Antonino 6592 CH.

RESPECT VAN UW PRIVACY

Genny Fabriek respecteer uw recht op privacy. Vooral Genny Factory verkoopt, draagt ​​of geeft uw persoonlijke gegevens niet door aan derden. Verder worden uw gegevens nooit gebruikt voor doeleinden waarvoor u niet eerder uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

VEILIGHEID EN DISCRETIE

Genny Mobility beschouwt al uw informatie als vertrouwelijke informatie en behandelt deze met de grootst mogelijke discretie. We passen dit principe toe op zowel het verzamelen van uw gegevens als de verwerking en bewaring ervan, die op een even veilige manier plaatsvinden.

GEGEVENS VERZAMELD EN GEBRUIK

Op de plaats van Genny In de fabriek worden de volgende gegevens verzameld:

  • De gegevens die u invoert in de formulieren die toegankelijk zijn vanaf de website, om informatie, diensten of producten aan te vragen. Ze worden uitsluitend verzameld om toe te staan: Genny Factory om u de door u gevraagde informatie, diensten of producten te leveren.
  • De gegevens afkomstig van de registratieprotocollen van zijn servers. Deze protocollen bevatten informatie over het type browser dat je gebruikt, de pagina's die je hebt bezocht en de tijd die je op de website hebt doorgebracht. Genny Fabriek. Ze bevatten echter geen persoonsgegevens. Genny Factory zal op geen enkele manier proberen de gegevens in de protocollen van haar servers in verband te brengen met de mensen die de site hebben bezocht. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden, om Genny Factory om te begrijpen hoe ze hun site het beste kunnen structureren.
  • De gegevens en informatie die door u per e-mail worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om u te kunnen antwoorden. Uw bericht en een kopie van onze reactie worden opgenomen voor archiveringsdoeleinden. We herinneren je eraan dat er voor niet-versleutelde e-mailberichten geen absolute zekerheid is dat de informatie die erin staat niet door derden zal worden gelezen.

INFORMATIE OVER DE GEGEVENS DIE WE REGISTREREN

U kunt te allen tijde bij de Onderneming opvragen welke gegevens van uw persoon zijn vastgelegd.

VERZOEK OM ANNULERING VAN UW GEGEVENS

Als jij het wilt, Genny Factory zal alle gegevens met betrekking tot uw persoon op uw eenvoudig verzoek verwijderen. Het volstaat om het desbetreffende verzoek via het formulier te versturen.

Genny Fabriek publiceert op haar website nieuws en praktijkcases die van algemene en louter informatieve aard zijn. Ze hebben geen advieswaarde, daarom is hun juistheid en/of volledigheid niet gegarandeerd. Ze vertegenwoordigen geen aanbod aan het publiek en zijn om geen enkele reden bindend Genny Fabriek. Voor advies of informatie over uw specifieke behoeften, Genny Factory nodigt u uit om een ​​specifiek advies te vragen, waarop de algemene voorwaarden van het bedrijf zullen worden toegepast. Genny Factory aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid voor het bestaan ​​en de inhoud van sites van derden, waarop de site van Genny Fabriek verwijst via een hyperlink. De handelsmerken, auteursrechten en andere immateriële rechten die op sites van derden verschijnen, zijn het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars.

AUTEURSRECHTEN

Genny Fabriek is de eigenaar van alle informatie of immateriële rechten die op haar website zijn gepubliceerd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Genny Factory staat het gebruik, de reproductie en de distributie voor niet-commerciële doeleinden toe van de informatie op haar site, op voorwaarde dat de volgende formulering over reproductie expliciet wordt vermeld:

AUTEURSRECHT ©, Genny FACTORY

Indien de reproductie informatie van derden bevat, dient tevens de verwijzing naar de derde eigenaar van het betreffende intellectuele eigendom te worden opgenomen. Het gebruik van de afbeeldingen die op deze site zijn gepubliceerd, is onderworpen aan de betaling van royalty's aan de auteurs.