Privacy policy

Genny Factory ønsker å informere om at i henhold til art. 13 i Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger, må du fortsette med behandlingen av dine personopplysninger som samles inn automatisk eller leveres av deg gjennom navigering eller bruk av nettstedet.

INNEHAVER AV BEHANDLING

Datakontrolløren er Genny Fabrikk, i personen til den juridiske representanten, hjemmehørende ved det registrerte kontoret i Via Essagra 7 - S.Antonino 6592 CH.

RESPEKT FOR PERSONVERN

Genny Fabrikk respekter din rett til privatliv. Spesielt Genny Factory verken selger, overfører eller på annen måte overfører dine personlige data til tredjeparter. Videre blir dataene dine aldri brukt til formål som du ikke tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til.

SIKKERHET OG SKJØNN

Genny Mobility anser all informasjonen din som konfidensiell informasjon og behandler den med største diskresjon. Vi anvender dette prinsippet både på innsamlingen av dine data og behandlingen og deponeringen av dem, som foregår på en like sikker måte.

DATA INNSAMT OG BRUK

På Genny Fra fabrikken samles følgende data inn:

  • Dataene du oppgir i skjemaene som er tilgjengelige fra nettstedet, for å be om informasjon, tjenester eller produkter. De samles utelukkende for å tillate Genny Factory for å gi deg informasjonen, tjenestene eller produktene du ber om.
  • Dataene som stammer fra registreringsprotokollene til serverne. Disse protokollene inneholder informasjon knyttet til typen nettleser du bruker, sidene du besøkte og tiden du brukte på nettstedet. Genny Fabrikk. De inneholder imidlertid ingen personopplysninger. Genny Factory vil ikke på noen måte forsøke å sette dataene i protokollene til serverne i forhold til personene som har besøkt siden. Disse dataene vil kun bli brukt til statistiske formål, for å tillate Genny Fabrikk for å forstå hvordan du best strukturerer nettstedet deres.
  • Data og informasjon overført av deg via e-post. Disse dataene brukes utelukkende for å svare deg. Meldingen din og en kopi av svaret vårt vil bli registrert for arkivformål. Vi minner om at for ukrypterte e-postmeldinger er det imidlertid ingen absolutt sikkerhet for at informasjonen ikke vil bli lest av tredjeparter.

INFORMASJON OM DATA REGISTRERT AV OSS

Du kan når som helst spørre Selskapet hvilke data knyttet til din person som er registrert.

FORESPØRSEL OM KANSELLERING AV DINE DATA

Hvis du ønsker, Genny Factory vil slette alle data relatert til din person på din enkle forespørsel. Det er tilstrekkelig å sende den aktuelle forespørselen via skjemaet.

Genny Fabrikk publiserer nyheter og praktiske saker på sin nettside, som er av generell og rent informativ karakter. De har ingen konsulentverdi, og det er grunnen til at deres korrekthet og/eller fullstendighet ikke er garantert. De representerer ikke noe tilbud til publikum og er ikke bindende av noen grunn Genny Fabrikk. For å få råd eller informasjon om dine spesielle behov, Genny Factory inviterer deg til å be om en spesifikk mening, som de generelle betingelsene for selskapet vil bli brukt på. Genny Factory påtar seg heller ikke noe ansvar for eksistensen og innholdet til tredjeparts nettsteder, som nettstedet til Genny Factory refererer via en hyperkobling. Varemerkene, opphavsretten og alle andre immaterielle rettigheter som vises på tredjeparts nettsteder er den eksklusive eiendommen til deres respektive eiere.

OPPHAVSRETT

Genny Fabrikk er eieren av all informasjon eller immateriell rettighet publisert på nettstedet, med mindre det er eksplisitt og annet angitt. Genny Factory tillater bruk, reproduksjon og distribusjon for ikke-kommersielle formål av informasjonen på nettstedet, forutsatt at følgende ordlyd om reproduksjon er eksplisitt angitt:

COPYRIGHT ©, Genny FACTORY

Dersom gjengivelsen inneholder opplysninger fra tredjeparter, skal også henvisningen til tredjeparts eier av den aktuelle immaterielle eiendommen inkluderes. Bruken av bildene publisert på dette nettstedet er underlagt betaling av royalties til forfatterne.