Integritetspolicy

Genny Factory vill informera dig om det, i enlighet med konst. 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter måste du fortsätta behandlingen av dina personuppgifter som samlas in automatiskt eller tillhandahålls av dig genom navigering eller användning av webbplatsen.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Datakontrollanten är Genny Factory, i person som tillhör dess juridiska ombud, med säte på Via Essagra 7 - S.Antonino 6592 CH.

RESPEKT FÖR DIN INTEGRITET

Genny Factory respekterar din rätt till integritet. I synnerhet säljer, överför eller på annat sätt överför Genny Factory inte dina personuppgifter till tredje part. Dessutom används dina uppgifter aldrig för ändamål för vilka du inte tidigare har gett ditt uttryckliga samtycke.

SÄKERHET OCH DISKRETION

Genny Mobility behandlar all din information som konfidentiell och behandlar den med största diskretion. Vi tillämpar denna princip både på insamlingen av dina uppgifter och på dess behandling och lagring, vilket sker på ett lika säkert sätt.

DATA SOM SAMLAS IN OCH ANVÄNDS

Följande data samlas in på Genny Factory-webbplatsen:

  • De uppgifter du anger i de formulär som är tillgängliga från webbplatsen för att begära information, tjänster eller produkter. De samlas in enbart för att Genny Factory ska kunna förse dig med den information, de tjänster eller de produkter du har begärt.
  • Uppgifterna som härrör från registreringsprotokollen för dess servrar. Dessa protokoll innehåller information om vilken typ av webbläsare du använder, vilka sidor du har besökt och den tid du har spenderat på Genny Factory-webbplatsen. De innehåller dock inga uppgifter om dig. Genny Factory kommer inte på något sätt att försöka placera data som finns i protokollen för sina servrar i förhållande till de personer som har besökt webbplatsen. Dessa uppgifter kommer endast att användas för statistiska ändamål, så att Genny Factory kan förstå hur man bättre strukturerar sin webbplats.
  • De uppgifter och den information som överförs av dig via e-post. Dessa uppgifter används uteslutande för att svara dig. Ditt meddelande och en kopia av vårt svar kommer att spelas in för arkivändamål. Vi påminner dig om att för okrypterade e-postmeddelanden finns det ingen absolut säkerhet att informationen inte läses av tredje part.

INFORMATION OM DE UPPGIFTER SOM REGISTRERATS AV OSS

Du kan när som helst fråga företaget vilka uppgifter om din person som har registrerats.

BEGÄRAN OM RADERING AV DINA UPPGIFTER

Om du vill kommer Genny Factory att radera alla uppgifter som rör din person på din enkla begäran. Skicka bara relevant begäran via formulär.

Genny Factory publicerar på sin webbplats nyheter och praktiska fall, som är allmänna och rent informativa. De har inte värdet av råd, varför deras korrekthet och / eller fullständighet inte garanteras. De representerar inte något erbjudande till allmänheten och binder inte Genny Factory av någon anledning. För att få råd eller information om dina specifika behov uppmanar Genny Factory dig att begära en särskild åsikt, som företagets allmänna villkor kommer att gälla. Genny Factory tar inte heller något ansvar för förekomsten och innehållet på webbplatser från tredje part, som Genny Factory-webbplatsen hänvisar till via en hyperlänk. Varumärken, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som visas på tredje parts webbplatser är deras respektive ägares exklusiva egendom.

UPPHOVSRÄTT

Genny Factory är ägare till all information eller immateriella rättigheter som publiceras på dess webbplats, om inte annat uttryckligen anges. Genny Factory tillåter användning, reproduktion och distribution för icke-kommersiella ändamål av informationen på sin webbplats, förutsatt att följande formulering uttryckligen anges på reproduktionen:

UPPHOVSRÄTT © , Genny FACTORY

Om reproduktionen innehåller information från tredje part måste hänvisningen till tredje mans ägare av den relevanta immateriella rättigheten också införas. Användningen av bilderna som publiceras på denna webbplats belastas av betalningen av rättigheter till författarna.